Виховна робота Солгутівського ліцею орієнтується на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота педагогічного колективу Солгутівського ліцею проводиться відповідно до колегіально укладеного, обговореного і затвердженого плану.

Головною метою виховної роботи педагогічного колективу - є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

/Files/images/tiger-1424176105.jpg

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснюється за основними напрямками:

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства, держави.

• Ціннісне ставлення особистості до людей.

• Ціннісне ставлення до себе.

• Ціннісне ставлення до природи, до праці.

• Ціннісне ставлення до мистецтва, літератури.

В основу діяльності Солгутівського ліцею покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота освітнього закладу спрямована на вирішення таких завдань:

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога.

Весь навчальний рік у ВИХОВНОМУ плані розбито на місячники:

• вересень – місячник безпеки життєдіяльності;

• жовтень – місячник знань;

• листопад – місячник правових знань,

• грудень – місячник патріотичного виховання;

• січень – місячник народознавства;

• лютий – місячник морально-естетичного виховання;

• березень місячник родинного виховання;

• квітень – місячник еколого-валеологічного виховання;

• травень – місячник пам’яті.

Це дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року у закладі та по класах організовано учнівське самоврядування, чергування, налагоджено роботу гуртків, сплановано роботу класних керівників, класних колективів, оформлено класні куточки.

Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього на базі закладу працює табір з денним перебуванням "Берізка", в якому педагоги організовують змістовний відпочинок для дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, виховні заходи, змагання, конкурси, походи.

Однією із складних проблем сучасного освітнього закладу є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в ліцеї створено систему профілактичної роботи.

Первинна профілактика:

• здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем у спеціальному журналі);

• розроблено правила для учнів;

• проводиться цикл бесід на правову тематику («Наркоманія - слід у безодню», «Цінуй свій час та час інших», «Ми любимо працю», «Про чуйність і байдужість», «Моє чесне слово», «Гарно дружити - значить правду говорити» тощо)

Вторинна профілактика:

• у ЗАКЛАДІ створена рада профілактики, яка складається з 11 осіб і збирається один раз на місяць та за потребою. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, вивчає виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в закладі, сім'ї;

• в межах учнівського парламенту працює сектор, який стежить за дотриманням правил поведінки учнів в навчальний час;

• учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

• проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.
Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що виховна діяльність у Солгутівському ліцеї поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.
Кiлькiсть переглядiв: 2230

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.