Соціально-психологічна служба освітнього закладу (Далі – Служба) складається з:

практичного психолога - Бондар Марії Миколаївни (спеціаліст І категорії) та соціального педагога - Волуйко Наталії Вадимівни(спеціаліст ІІ категорії).

Свою роботу Служба здійснює відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 127 від 03.05.1999р., Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004р., Наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», Етичного Кодексу соціального педагога, Етичного Кодексу психолога, чинного законодавства.

Протягом 2018/2019 навчального року практичний психолог та соціальний педагог виконували практичну роботу: соціально-психологічні вимірювання, консультаційну, корекційно-профілактичну та просвітницьку роботу. Організація їхньої роботи базувалася на поєднані таких компонентів: соціально-психологічного супроводу учнів, проведення заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень, запиту і специфіки закладу; річного, місячного,тижневого планів роботи.

Служба проводила таку роботу:

Було досліджено рівень готовності учнів 1-х класів до навчання з метою попередження дезадаптації, покращення успішності навчання та поведінки і розвитку здібностей учнів, профілактики девіантних проявів поведінки. Проводились наступні обстеження психологічного розвитку учнів: наявність позиції школяра (відносна враженість різних мотивів навчання), Методика М.Р. Гінзбург «Навчальна мотивація»; довільна регуляція діяльності (уміння довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого), методика Д.Б. Ельконіна «Графічний диктант»; уміння орієнтуватися в своїй роботі на зразок (точно копіювати його), методика Н. Гуткіної «Будиночок». Використовуючи в своїй роботі матеріали теми самоосвіти: «Адаптація до шкільного навчання як складова успішної соціалізації учня в закладах освіти» психологом було досліджено рівень адаптації дітей до шкільного навчання за методикою «Школа-Дитячий садок». За результатами обстеження дітей було створено тренінгову групу «Адаптація до шкільного навчання». Психологом було проведено 8 занять протягом 40 хвилин кожне. Корекційно-розвивальна програма була спрямована на вдосконалення комунікативних навичок, просторових уявлень, уважності та розвиток продуктивності психічної діяльності.

Протягом навчального року Бондар М.М. проводилась робота по дослідженню розвитку мислення з учнями 2-х, 3-х класів. Для обстеження було використано методику О. Зака «Логічні задачі», що дає змогу встановити ступень розвитку теоретичного способу розв’язування задач у цілому, зробити висновок про особливості формування у дитини такого інтелектуального рівня як міркування. Також протягом року у кожному класі раз на місяць була проведена «Година психолога» за тематикою бесід згідно з розділами: «Достоїнства бувають різні»; «Таємниця мого «Я». Який Я?»; «Керую своїм настроєм і поведінкою», «Я та інші».

Робота з дітьми які навчаються на інклюзивній формі навчання проводилась у формі індивідуальних бесід.

Робота з батьками проводилась індивідуально (консультування по запиту). Практичний психолог та соціальний педагог неодноразово приймали участь у педрадах та психологічно-педагогічних семінарах з виступами на теми: «Адаптація до навчання в школі», «Психологічне здоров’я учнів», «Формування в учнів ключових компетентностей шляхом створення розвивального середовища».

Протягом вересня 2018 року Волуйко Н.В., соціальним педагогом здійснювалося вивчення учнів закладу та складання соціального паспорту.

За цей навчальний рік, крім вищезазначених за програмою В.Киричука було проведено такі методики:

практичним психологом:

— «Шкала тривожності Кондаша»,«Автономність-залежність» Пригіна Г.С., «Вивчення думки старшокласників щодо їх психологічної готовності до ДПА та ЗНО» — 2 зрізи, в рамках підготовки до ЗНО та ДПА;

— «КОС-2», «ОДАНІ-2», «Будь готовий» А. Пряжникова, з метою вивчення розвитку пізнавальних можливостей і здібностей учнів;

— діагностування під час атестаційного періоду вчителів.

соціальним педагогом:

— анкетування: «Насилля у родинному колі, ліцеї та серед ровесників» (учні 7 класу) та «Насилля і покарання» (9 клас), з метою визначення відношення членів родини один до одного;

— «Ведення здорового способу життя», «Наркотичного узалежнення і соціально неадекватної поведінки учнів», «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» з метою визначення ведення здорового способу життя;

— «ДДО» Є. Клімова, для учнів 7 класу, згідно профорієнтаційної роботи;

— «Опис стилю батьківства», учні 9 класів та батьки під час практичного заняття з даної теми.

За результатами діагностичної роботи Служби була проведена корекційно-розвивальна та просвітницька робота, а саме:

- тренінгові заняття («Спілкування» (учні 7 класу); «Обери професію!» (учні 11 класу); «Напередодні іспитів та ЗНО» (учні 9,11 класів ); «Твої права та обов’язку дитино!» (учні 8 класу); «Формула успіхів» (учні 9,11 класів); «Особливості спілкування»; «Особливості ведення дискусії»; на засіданні Ради по профілактиці правопорушень - «Відповідальна поведінка»; «Все у твоїх руках»;

- відео семінари («Раби культів» (учні 11 класу); «Станція призначення — ЖИТТЯ» (учні 9 класу); «Жива вода» (учні 10 класу);

- уроки, уроки-бесіди, уроки-виховні години («Слово — клітини думки» (учні 7 класу); «Де взяти гроші?» (учні 7 класу); «Мої права, мої обов’язки» (учні 10-11 класу); «Закон і ми» (учні 9 класу); «Молодь проти СНІДу» (учні 8 класу); «Кримінальна відповідальність» (учні 10 класу); «Мій улюблений світ без насилля» (учні 10 класу); «Мій улюблений світ без насилля» (учні 9-10 класів).

Соціально-психологічною службою здійснювалися заходи на реалізацію державних, національних, комплексних програм (12 програм).

Протягом 2018 —2019 навчального року були проведені тижневики та декади:

1. Тиждень психології;

2. Декада толерантності;

3. Тиждень превентивного виховання «Дитинство без насильства»;

4. Декадник «Морально-правового виховання»;

Для батьків були проведені виступи на засіданнях батьківських зборах:

5. «Ми відповідальні за свої вчинки перед дітьми» (22 січня 2019 року);

6. «Мудрість батьківського виховання» (09 квітня 2019 року);

11 грудня 2018 року для батьків учнів 7 класу була проведена батьківська конференція «Насильству ні!», де було заслухано виступ соціального педагога, який дав визначення дефініції «насилля», назвав ознаки та види насилля та розповів про результати анкетування учнів 7 класів, у порівнянні з результатами 8 класу, за анкетою «Насилля у родинному колі, серед ровесників та у ліцеї».

У листопаді 2018 року на базі школи відбувся районний психолого-педагогічний семінар за темою: «Суїцид як соціально—психологічний феномен».

Для учнів, батьків та вчителів проводилися консультативна робота, індивідуальні бесіди. Індивідуальні та групові консультації з учнями частіше проводилися за наступними проблемами: стосунків між подругами, між хлопцем та дівчиною, професійного самовизначення, за результатами діагностики та на тему: «Психологія спілкування та взаємовідносини», «Як керувати емоціями», «Шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Що зі мною відбувається», «Чи корисно займатися онанізмом?».

Оглядові консультації передували поглибленій психодіагностиці учнів з метою з’ясування ставлення батьків до заявленої проблеми дитини, особливостей бачення ситуації, що склалася, збору необхідних анамнестичних даних. Під час первинної консультації за згоди батьків планувалася подальша робота з дитиною, продовжувалася робота з батьками.

Профорієнтаційні консультації проходили з метою допомоги в професійному визначенні та професійному становленні, а також з метою надання інформації про світ професій, навчальні заклади.

З дітьми, які потребують особливої уваги (обдаровані учні, учні з проблемами у спілкуванні, взаємостосунках та інше) протягом року проводилися індивідуальні бесіди та бесіди в малих групах (до 4 учнів). Надавалася необхідна інформація, рекомендації, пропонувалася психологічна та художня література.

За навчальний рік Бондар Марія Миколаївна, практичний психолог та Волуйко Наталія Вадимівна, соціальний педагог відвідали уроки вчителів, що атестуються, відкриті уроки та позакласні заходи, виховні години.

Кiлькiсть переглядiв: 570

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.