Солгутівський ліцей у своїй діяльності керується нормативно-правовою базою на 2022/2023 навчальний рік:

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Закон України "Про освіту"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Закон України "Про відпустки"

Концепція Нової української школи

Накази:

МОН "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти" від 09.01.2019 № 17

МЮУ від 29 липня 1993 року № 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

МОН "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

МОН 439 від 07.09.2000 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

МОН від16.06.2015 №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"

МОН «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 № 536

МОН Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи» від 05.08.2016 № 944

МОН «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» від 30.11.2020 № 1480

Листи:

"Щодо обов'язкових медичних оглядів педагогічних працівників"05.09.2013 р. N 1/12-7216

ОН України від 27.08.2021 № 153-лПро переоформлення ліцензії

МОН України від 26.07.2021 № 4.5/2179-21Роз’яснення щодо Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (вивчення окремих предметів)

МОН №1/9-433 від 28.08.2021 “Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році”

Постанови Кабінету міністрів України:

"Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01 серпня 1992 року № 442

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 №684

«Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» від 10.03.2021 № 184

"Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу"

Постанови Головного санітарного лікаря:

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 06.09.2021 № 10

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 № 144.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Постанови КМУ:

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305

«Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 28.07.2021 № 786

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 № 871

Листи:

МОН «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» від 22.01.2021 № 1/9-50

МОЗ «Щодо виконання норм харчування від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

МОН, МОЗ «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти» від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21

Мінекономіки «Щодо договорів про закупівлю у сфері організації харчування у закладах освіти» від 29.07.2021 № 3304-04/39136-06

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Постанови КМУ:

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 № 800

«Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 27.12.2018 № 1190

Лист МОН

«Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141

ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВИБУТТЯ УЧНІВ

Накази МОН:

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 № 367

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» від 12.03.2021 № 94/2021

Постанови КМУ:

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 № 872

Накази МОН:

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» від 13.07.2021 р. № 813

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»від 29.04.2020 № 574

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 № 143

«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 № 414

“Деякі питання організації дистанційного навчання” від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235

«Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» від 05.05.2021 №498

«Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році» від 17.08.2021 № 913

Наказ МОН від 17.08.2021 № 914 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році”

Листи МОН:

"ЩОДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ" від 22.09.2021 року № 1/9-482

ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році».

Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328

«Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків» від 10.03.2021 № 1/9-128

Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок від 16.07.2021 № 1/9-362

«Щодо особливостей організації навчання» від 1/10-3101 від 23.07.2021

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі/5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

МОН України від 12.07.2021 № 795Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

«Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» від 09.08.2021 № 1/9-404

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Листи МОН:

«Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» від 16.07.2021 № 1/9-363

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Накази МОН:

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16.05.2019 № 659

«Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 31.01.2019 № 97

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669

«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974

«Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.12.2012 № 1423

Накази МОЗ:

«Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти» від 06.04.2021 № 637

«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 №2205

Кiлькiсть переглядiв: 934

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.